A geopolitikai helyzet változása

A jelenlegi geopolitikai helyzet ismeretében, Oroszország és Ukrajna esetében felmerül a kérdés, hogy mennyire rapid módon tud megváltozni egy ország geopolitikai helyzete.


Mennyire rövid idő alatt – akár egyik napról a másikra – lehetséges az, hogy egy alacsony kockázati besorolású kategóriából magas kockázati besorolásúba kerüljön egy adott ország. Ebből kifolyólag a már meglevő folyamatainkat újra és újra felül szükséges vizsgálni, folyamatosan át kell gondolni.

A folyamatosan változó feltételek, a kockázatok dinamikus értékelését teszik szükségessé, amihez viszont mindig a legfrissebb információkra van szükség.

A legfontosabb mindig az ember, adott esetben a kiküldött munkavállaló. Fontos, hogy a munkavállalókat és a rendeltetési helyeket mindig egyedileg kell értékelni.

A biztonsági kockázatok a legtöbb esetben elkerülhetők, vagy amennyiben arra nincsen lehetőség enyhíthetők, csökkenthetők.

Hogyan?

A kiküldő vállalatnak rendelkeznie kell naprakész vészhelyzeti tervvel, továbbá fel kell készítenie a kiküldött munkavállalóit – esetlegesen a munkavállalók családtagjait.

Szükség van arra is továbbá, hogy az adott szervezet képes legyen objektíven átlátni és értékelni a helyzetet, tudja azt, hogy mikor és milyen mértékben van szükség a kiküldöttek támogatására, esetlegesen mikor van szükség a beavatkozására – legyen szó itt akár a munkavállaló adott országból történő kimenekítéséről.

Amennyiben bővebb információra, illetve tanácsadásra lenne szüksége a témában, kérjük keresse fel szakértőinket. Társaságunk magasan képzett tanácsadói az Ön igényeire szabottan a legmegfelelőbb megoldást nyújtják.

Elérhetőségünk: info@travelsec.hu


A "duty of care" kérdésköre

Mennyire vannak tisztában a munkáltatók azzal, hogy milyen felelősségük van a külföldre kiküldött munkavállalók iránt?


Nincsen minden vezető maradéktalanul tudatában annak, hogy egyéb munkáltatói feladataik/kötelezettségeik mellett a „duty of care” gondossági kötelem ugyanúgy fontos szerepet tölt be, ezért a vállalatok nagy része nem rendelkezik kimondottan a külföldre kiküldött munkavállalók biztonságával kapcsolatos kockázatkezelési stratégiával.

Az Ön társasága rendelkezik kockázatkezelési stratégiával? Hasonló helyzetek esetére megfelelő eszközökkel?

A munkáltatókkal szemben elvárás, hogy a munkavállalók biztonsága érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a munkahelyen észszerűen előrelátható veszélyekkel szemben.

Ez a gondossági kötelem többek között ki kell, hogy terjedjen a külföldön elkövetett alább felsorolt esetekre való felkészülésre is:

  • szexuális jellegű bűncselekmények
  • a munkavállalók sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények
  • a kiküldetés során nem várt és felmerült egészségügyi problémák/események
  • harmadik fél által okozott fizikai kár
  • eszkalálódó társadalmi események
  • a célországra jellemző súlyos egészségügyi kockázattal járó betegségek

Amennyiben bővebb információra, illetve tanácsadásra lenne szüksége a témában, kérjük keresse fel szakértőinket. Társaságunk magasan képzett tanácsadói az Ön igényeire szabottan a legmegfelelőbb megoldást nyújtják.

Elérhetőségünk: info@travelsec.hu


Fertőzés kialakulása miatti kártérítési igény

Munkabaleset következtében kialakuló fertőzés miatti kártérítési igény.


A tárgyban megjelölt munkavállaló külföldi kiküldetésben dolgozott nevelőként Szenegálban, ahol a munkabaleset, és – állítása szerint – az ebből származó megbetegedése bekövetkezett. Egy iskolán kívüli közös program keretében horgászaton vett részt a fiatalokkal közösen, ahol egy horog megsebezte a száját. Egy helyi orvosi rendelőben látták el, ahol a horgot eltávolították, eközben több érzéstelenítő injekciót kapott. Ezt követően évekkel később az orvosi vizsgálatok eredményeként HIV fertőzöttnek bizonyult. Kártértérítési igényt nyújtott be, de elévülése folytán elutasításra került.

Az ügyben egyszerre merül fel a munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés alapján járó kártérítés témája.

Alapvető kérdése az ügynek továbbá, hogy mely tevékenységek tartoznak a munkavégzés körébe? 

Az ügy további tanulsága, hogy a külföldi kiküldetésre induló munkavállalók egészségi állapotát célszerű minél alaposabban felmérni, tekintettel a célország egészségügyi kockázataira is, a munkavállaló egészsége és biztonsága érdekében. Ez mind a munkavállaló, mind a munkáltató érdeke. 

Hogyan tudjuk Önt és munkavállalóját a lehető legteljesebben támogatni? Bővebb információért keressen Bennünket bizalommal. 


Erőszakos cselekmények

Tahrir téri tüntetésekről tudósító újságírónők elleni csoportos erőszakos cselekmények.


Az egyiptomi forradalom idején, 2011. január-februárban a Tahrir téren folyó tüntetéseken az ott dolgozó külföldi újságírónők közül több ellen követtek el vagy kíséreltek meg nemi erőszakot. A tudósítások amerikai, francia, holland újságírónőkről szóltak. A támadásokat egyiptomi katonák és rendőrök akadályozták meg, civilek segítségével. A cikkek nem említettek kártérítési pereket, így feltehetőleg a munkavállalók és munkáltatók megegyeztek.

A duty of care kérdése több szempontból is felmerül itt. A közbiztonság mellett a kulturális különbségek, különösen a nők helyzete is jelentenek kockázatokat bizonyos országokban.

A munkáltatók felelőssége a munkavállalóik előzetes pontos tájékoztatása a helyzetről, a kockázatokról, a helyi szabályokról és viselkedési szokásokról. Mérlegelni kell azt is, hogy a munkavállalók tisztában voltak-e a kockázatokkal, amikor vállalták a feladatot.

Hogyan tudjuk Önt és munkavállalóját a lehető legteljesebben támogatni? Bővebb információért keressen Bennünket bizalommal.


Kártérítési ügy

Brit vállalat dél-afrikai munkavállalóinak azbeszt által okozott foglalkozási betegség miatti kártérítése.


Egy, az Egyesült Királyságban bejegyzett társaság Afrikában működő leányvállalatának munkavállalói közül több ezren betegedtek meg azbeszt okozta károsodás miatt.

Az ügy tárgya a bíróság joghatósága volt. A munkavállalók állítása szerint a dél-afrikai bíróságok előtt nem kaptak tisztességes (fair) eljárást, valamint jogsegélyt, ezért a brit bíróság előtt indították meg a pert.

A duty of care kérdésköre abban nyilvánult meg, hogy felmerült a kérdés, miszerint egy anyavállalat is felelősségre vonható a leányvállalata munkavállalóinak egészségkárosodása miatt?

A brit jog alapján, a válasz igen.

A brit jogon túlmutató tanulsága pedig az ügynek az, hogy a munkáltató felelős a munkavállalóira nézve kockázatot jelentő egészségkárosító tényezők felmérése, és az egészségkárosodás megelőzésére irányuló intézkedések megtételéért.

Hogyan tudjuk Önt és munkavállalóját a lehető legteljesebben támogatni? Bővebb információért keressen Bennünket bizalommal.