Dr. Kohári Péter


CEO

Rendőrtiszt, jogász-közgazdász, minősített pénzmosás- és terrorizmus finanszírozás elleni szakértő. Hosszú éveken keresztül magas beosztású vezetőként a rendőrség állományában teljesített szolgálatot, majd pénzintézeti és vállalati biztonsági területen dolgozott. Elkötelezett a nemzetközi utazások biztonsága, külföldi vállalati expanzió humán-, fizikai- és informatikai biztonságának támogatása mellett. Elsődleges célja – a nemzetközi gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján – az utazásbiztonsági szolgáltatások meghonosítása és elérhetővé tétele a hazai vállalati és intézményi környezetben.

Skultéty Tamás


CEO

Skultéty Tamás Szegeden és Budapesten végezte egyetemi tanulmányait. Szakterülete a kereskedelem, az üzletfejlesztés, valamint a stratégiai cégvezetés. Számos cégnél töltött be felsővezetői pozíciókat. 2019 óta a MultiContact Consulting Kft. egyik ügyvezető igazgatójaként a társaság stratégiai és operatív irányítását látja el.

Kis Tamás


CEO

Kis Tamás Budapesten az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetemen végezte tanulmányait. Hosszú évtizedek óta foglalkozik biztonságmenedzsmenttel, kiemelkedő képviselője a komplex hazai és nemzetközi rendezvények teljeskörú biztonsági koordinálásának.

Kardos Lilla

Nemzetközi üzletfejlesztő

Felelős a Travelsec nemzetközi terjeszkedési stratégiájának kialakításáért és fejlesztési irányainak meghatározásáért, valamint a nemzetközi partnerekkel és intézményekkel való hatékony kapcsolattartásért.

Baka István Péter

Vezető pénzügyi tanácsadó

Felelős komplex hazai és nemzetközi vonatkozású projektek pénzügyi finanszírozási lehetőségeinek felkutatásáért. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Projektmenedzsment Központjának korábbi vezetőjeként közreműködött számos, országokon átívelő nemzetközi kutatási projektben.

Bári Szabolcs

Vezető elemző és közgazdász

Felelős a folyamatosan változó piaci környezetben nyomon követni és elemezni a hazai és nemzetközi piaci trendeket és újdonságokat. Feladata továbbá szakmai kutatások eredményeinek minél szélesebb körben történő felhasználása a Travelsec termékstratégiájának kialakítása során.

Endrész Gábor

Senior Tanácsadó

IT biztonsági szakértőként ötvözi az informatikai biztonsági alapelveket a mai kor követelményeinek megfelelő technológiai újításokkal, ezzel is magas szinten támogatva a nemzetközi kiküldetések biztonságát. Felelős a gyakorlatban alkalmazott informatikai biztonsági és védelemi megoldások kialakításáért.